Telefon

069 529 529

Garanție și Conformitate1. Garanția se acordă în conformitate cu legile R. Moldova în vigoare la data cumpărării.

2. Termen de garanție:

Termenul de garanție al produselor este menționat în certificatul de garanție, și începe cu data predării produselor către cumpărător.

Atenție: Certificatul de garanție se stochează de cumpărător până la sfârșitul termenului de garanție.

În cazul efectuării unei reclamații în perioada de garanție, în momentul prezentării la punctul de service, produsul trebuie sa aibă codul de securitate dezactivat (text, grafic, amprenta, Face ID, etc.) și să fie însoțit de următoarele documente:

  ✅Certificatul de garanție în original;
  ✅Dovada achiziționării produselor (bon de plată);
  ✅Copia buletinului de identitate;

3. Următoarele situații duc la scoaterea produsului din garanție:

  🔴 Intervenții sau reparații executate de persoane neautorizate;
  🔴Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de manipulare, transport, păstrare, punere în funcțiune;
  🔴Deteriorări termice, mecanice și plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor de orice fel, vibrațiilor sau neglijenței de utilizare;
  🔴Folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător;
  🔴În cazul în care produsul prezintă contacte cu lichid;
  🔴 Intervenții neautorizate asupra programului (software) furnizat împreună cu aparatul;
  🔴 Neconcordanța între numărul de serie înscris în certificat, cel înscris pe produs și cel din programul (software) produsului;
  🔴Schimbarea stării originale a aparatului. Pentru telefoanele care necesită rescrierea softului, clientul este de acord cu ștergerea tuturor datelor stocate în memoria telefonului.

4. Nu fac obiectul garanției următoarele situații:

  🔴 Garanția produselor nu acoperă software, stocare a informației, instalare a driverelor și setări. Drept și obligație a clientului este să facă copie de rezervă a datelor și programelor, de care are nevoie. În cazul unei reparări, service-ul nu este responsabil pentru deteriorarea informației;
  🔴 Defectele de orice fel apărute ca urmare a instalării sau folosirii unor programe (software) care nu au fost livrate de către producător;
  🔴Apariția pixelilor defecți (puncte luminoase sau întunecate) pe ecranul dispozitivului, mai puțin decât 3, ceea ce nu se consideră defect al ecranului;
  🔴 Garanția produselor nu acoperă consumabilele. Consumabilele, incluse în setul dispozitivelor, nu beneficiază de garanție;
  🔴Defectele mecanice provocate în momentul plasării cartelei SIM în produs.
  🔴Capacitatea bateriilor poate fi diminuată în mod gradual în cazul folosirii produsului la temperaturi prea joase sau înalte;

5. Termenul de reparație durează până la 14 zile, iar în cazul lipsei pieselor de schimb, termenul de reparație se prelungește până la 60 zile.

6. Pierderea certificatului de garanție determină anularea garanției.

7. Certificatul de garanție nu este transmisibil.

 
Pentru informații legate de Service Centru aveți posibilitatea de a transmite solicitări pe adresa de e-mail [email protected] sau puteți apela la numărul de telefon 068 770 999.